MediaWiki:Customcssprotected/kn

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ಈ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಈ ಪುಟವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರನ ವಯುಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ