MediaWiki:Cx-campaign-newarticle-notice/kn

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ಈಗ ನೀವು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕವೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು! ನೀವು ವಿಷಯ ಅನುವಾದ ಬೀಟಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?