MediaWiki:Cx-license-agreement/th

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

เมื่อคุณกดปุ่ม "$1" ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน และคุณตกลงเผยแพร่งานของคุณด้วยเครื่องมือการแปลภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 3.0 และ GFDL อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ ด้วยความเข้าใจว่าไฮเพอร์ลิงก์หรือยูอาร์แอลนั้นเพียงพอสำหรับการระบุที่มาใน CC BY-SA 3.0