MediaWiki:Cx-license-agreement/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Với việc bấm nút “$1”, bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng và đồng ý phát hành, một cách không thể hủy bỏ, các đóng góp của bạn thông qua công cụ biên dịch theo Giấy phép CC BY-SA 3.0 và the GFDL với điều khiện rằng một siêu liên kết hoặc URL sẽ thỏa mãn điều khiển ghi công của CC BY-SA 3.0.