MediaWiki:Cx-publish-gt-published-description/kn

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ನೀವು ಪುಟವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುತ್ತಿರಲು "$1" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.