MediaWiki:Emailpagetext/lo

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!!!FUZZY!!!!FUZZY!!ຖ້າຜູ້ໃຊ້ນີ້ ຂຽນທີ່ຢູ່ອີເມລຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງລາວ, ຟອມທາງລຸ່ມນີ້​ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງຫາທີ່ຢູ່ອີເມລນັ້ນ. ທີ່ຢູ່ອີເມລ ທີ່ທ່ານຂຽນຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ, ຈະປະກົດຂຶ້ນ ຢູ່ຊ່ອງ "From" ຂອງ ອີເມລ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຮັບສາມາດທຳການຕອບໄດ້.