MediaWiki:Mwoauth-verified/th

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ขณะนี้แอปพลิเคชันได้รับอนุญาตให้เข้าถึง MediaWiki ในนามของคุณแล้ว

เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดกรอกโทเค็นการยืนยันตัวบุคคลลงในแอปพลิเคชัน: $1