MediaWiki:Mwoauthconsumerregistration-resetsecretkey/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Đặt lại chìa khóa bí mật thành một giá trị mới