MediaWiki:Mwoauthconsumerregistration-resetsecretkey/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Đặt lại chìa khóa bí mật thành một giá trị mới