MediaWiki:Mwoauthmanagemygrants-text/he

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

בדף הזה נמצאת רשימה של כל היישומים שיכולים להשתמש בחשבון שלך. לכל יישום כזה טווח הגישה מוגבל בהרשאות שנתת לו כאשר אישרת לו לפעול בשמך. אם נתת אישור נפרד ליישום לגשת בשמך למיזמים אחרים, תראה את ההגדרות הנפרדות לכל מיזם כזה להלן.

היישומים המחוברים ניגשים לחשבון שלך באמצעות פרוטוקול OAuth. (מידע נוסף על יישומים מחוברים)