MediaWiki:Newarticletext/dv

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ވިކިޕީޑިއާގައި އަދި މިހާތަނަށް ތިނަމުންވާ މަޒުމޫނެއް އެކުލެވިފައިނުވެއެވެ.

  • ތިޔަ ވަޑައިގެންނެވި ޞަފްޙާގައި އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެކުލެވިފައި ނުވެއެވެ.
  • މި ޞަފްޙާއަށް ތިބޭފުޅާއަށް ވަޑައިގަނެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ވާނަމަ ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ `ވެބް ބްރޯޒަރ` ގެ ފަހަތް ފިތައް އޮބާލައްވާށެވެ. އޭރުން އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ޞަފްޙާ އަށް ވަޑައިގަނެވޭނެއެވެ.
  • މަޒްމޫނެއް ފެއްޓެވުމަށް ތިރީގައި ވާ ފޮށީގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު މަޒުމޫނުގެ ނަމޫނާ ބެއްލެވުމަށް ފަހު ކުށެއްވާނަމަ ރަނގަޅު ކުރައްވާފައި ފޮށީގެ ތިރީގައިވާ ޞަފްޙާ ރައްކާކުރައްވާއަށް ފިއްތަވާ ލައްވަވާ.
  • އިތުރު އެހީ ބޭނުންފުޅު ނަމަ [$1 އެހީ ޞަފްހާއަށް] ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.