MediaWiki:Newarticletext/hak

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Ngì ngi̍p-to yí yit-chak hàn-mò kien-li̍p ke ya̍p-mien. Oi kien-li̍p pún ya̍p-mien, chhiáng chhai hâ-mien ke phiên-siá khiông tú sû-ngi̍p nui-yùng (siòng-chhìn chhâm-siòng [$1 pông-sú]). He-kóng ngì he-m̀ séu-sîm lòi-to pún ya̍p-mien, chhṳ̍t-chiap tiám-kit ngì-ke liù-lám-hi tú ke chón-thèu khim chhe̍t chón-thèu.