MediaWiki:Newarticletext/kbp

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Ŋtɩŋa takayɩhayʋʋ mantatɩɩwɛda yɔɔ kpayaɣ. Pʋcɔ ŋpɩzɩ ŋlɩzɩ-kʋ lɛ, ma ñɔ-tɔm aɖakaɣ ŋga kɛwɛ pɩ-tɛɛ yɔ ka-taa (Ŋpɩzɩɣ ŋcɔna [$1 sɩnaʋ takayɩhayʋʋ] yɔɔ nɛ ŋtasɩ pɩ-taa nɩʋ ɖeu). Yee piyiɣdi-ŋ nɛ ŋtalɩ cɩnɛ yɔ, tukina tʋʋzɩtʋ kʋtɔŋ "kɩpɩsʋʋ" yɔɔ.