MediaWiki:Noarticletext/sma

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Dïhte lea daelie ijje tjaalege sïjse dïhte bielie, dov dorje ohtsedh ihke dïhte bielie nomme sïjse jeatjebh bielieh jallh värrhtoedimmie dïhte bielie.