MediaWiki:Noarticletext/sma

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Dïhte lea daelie ijje tjaalege sïjse dïhte bielie, dov dorje ohtsedh ihke dïhte bielie nomme sïjse jeatjebh bielieh jallh värrhtoedimmie dïhte bielie.