MediaWiki:Noconnect/cdo

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Dó̤i-bók-cê̤ṳ! Wiki huák-sĕng gié-sŭk kòng-nàng, mò̤ nièng-ngài lièng gáu só-gé̤ṳ-kó hŭk-ô-ké.
$1