MediaWiki:Nocookiesfornew/mai

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

प्रयोक्ता खाजा नै खुजल, कारण हम ओकर जडि पूर्ण रूपेँ नै ताकि सकलौ। ई दृढ करी जे ज्ञापक सक्रिय अछि, ई पन्नाक फेरसँ भारित करी आ फेरसँ प्रयास करी।