MediaWiki:Nocookiesnew/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

प्रयोक्ता खाता खुजि गेल, मुदा अहाँ सम्प्रवेशित नै छी। translatewiki.net सम्प्रवेशित प्रयोक्ताक लेल ज्ञापकक प्रयोग करैत अछि। अहाँ ज्ञापकक अशक्त केनए छी। कृपा कऽ ओकरा सक्रिय करी, तखन अपन प्रयोक्तानाम आ कूटशब्दक संग सम्प्रवेश करी।