MediaWiki:Nocreatetext/hak

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Chhṳ́ mióng-chham han-chṳ chhóng-chho sîn hong-mien ke kûng-yung. ngì khó-yî fán-fì pin phiên-cho yí-kîn yû ke hong-mien, fe̍t-chá tên-liu̍k fe̍t-he chhóng-kien sîn chong-fu.