MediaWiki:Nocreatetext/kn

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

translatewiki.net ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಆಗಲೇ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟವೊಂದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅಥವ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಅಥವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ.