MediaWiki:Nocreatetext/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

translatewiki.net नव पन्ना निर्माणक क्षमताकेँ सीमित कऽ देने अछि। अहाँ आपस जा सकै छी आ कोनो पन्नाकेँ सम्पादित कऽ सकै छी, वा नयाँ खाता खोली/ प्रवेश करी