MediaWiki:Nonunicodebrowser/ta

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

எச்சரிக்கை: உங்களது உலாவி ஒருங்குக்குறியை ஆதரிக்கவில்லை. உங்கள் தொகுப்புக்களைத் பாதுகாப்பகத் தொடர்ந்துச் செய்ய வழிமுறையொன்றுள்ளது: அஸ்கியில்லாத எழுத்துகள் அடி பதினாறைக் கொண்ட குறிகளாக தொகுப்புக் கட்டத்தில் தென்படும்.