MediaWiki:Nospecialpagetext/sat

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱢ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱩ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱱᱚᱸᱰᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ Special pages