MediaWiki:Nosuchsectiontext/dty

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

तमले तसो खण्डको सम्पादन गद्या प्रयास गर्यौ जो अस्तित्वमी छैन। यैको नाम बदलियाको अथवा मेटाइयाको हुनुपडन्छ जब तमी यै पानालाई हेद्द लाग्याका छियौ ।