MediaWiki:Nosuchsectiontext/dty

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

तमले तसो खण्डको सम्पादन गद्या प्रयास गर्यौ जो अस्तित्वमी छैन। यैको नाम बदलियाको अथवा मेटाइयाको हुनुपडन्छ जब तमी यै पानालाई हेद्द लाग्याका छियौ ।