MediaWiki:Nosuchsectiontext/ses

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

War ceeci ka dunbu foo kan ši bara fasal. A hin ka tee a ganandi wal'a tuusandi waatoo kaŋ war goo ma moɲoo guna.