MediaWiki:Nosuchuser/kn

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

"$1" ಹೆಸರಿನ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಲಘು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.