MediaWiki:Openstackmanager-shellaccountnamehelp/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Cần nhập tên tài khoản trên dòng lệnh. Tên phải bắt đầu với chữ a–z và chỉ được có các chữ thường a–z, số 0–9, và dấu gạch ngang “-”.