MediaWiki:Ores-damaging-maybebad/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Có thể có vấn đề (đánh dấu phần nhiều sửa đổi có vấn đề nhưng cũng bao gồm nhiều kết quả dương tính giả)