MediaWiki:Ores-damaging-verylikelybad/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Chắc chắn có vấn đề (đánh dấu ít kết quả dương tính giả nhưng kiếm % thấp hơn trong số sửa đổi có vấn đề)