MediaWiki:Readonlytext/nan

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Chu-liāu-khò͘ hiān-chú-sî só tiâu leh, bô khai-hòng hō͘ lâng siu-kái. Che tāi-khài sī in-ūi teh pān chéng-pī khang-khòe, goân-sêng liáu-āu èng-tong tō ē hôe-ho̍k chèng-siông.

Hū-chek ê hêng-chèng jîn-oân lâu chit-ê soat-bêng: $1