MediaWiki:Session fail preview/nan

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Pháiⁿ-sè! Gún chiām-sî bô hoat-tō͘ chhú-lí lí ê pian-chi̍p (goân-in: "phàng-kiàn sú-iōng kî-kan ê chu-liāu"). Lô-hoân têng chhì khoàⁿ-māi. Ká-sú iû-goân bô-hāu, ē-sái teng-chhut koh-chài teng-ji̍p hoān-sè tō ē-tit kái-koat.