MediaWiki:Sp-translate-data-MagicWords/bg

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
  1. DO NOT EDIT THIS PAGE DIRECTLY! Use Special:AdvancedTranslate.
redirect = #пренасочване, #виж
notoc = __БЕЗСЪДЪРЖАНИЕ__
nogallery = __БЕЗГАЛЕРИЯ__
forcetoc = __СЪССЪДЪРЖАНИЕ__
toc = __СЪДЪРЖАНИЕ__
noeditsection = __БЕЗ_РЕДАКТИРАНЕ_НА_РАЗДЕЛИ__
currentmonth = ТЕКУЩМЕСЕЦ
currentmonth1 = ТЕКУЩМЕСЕЦ1
currentmonthname = ТЕКУЩМЕСЕЦИМЕ
currentmonthnamegen = ТЕКУЩМЕСЕЦИМЕРОД
currentmonthabbrev = ТЕКУЩМЕСЕЦСЪКР
currentday = ТЕКУЩДЕН
currentday2 = ТЕКУЩДЕН2
currentdayname = ТЕКУЩДЕНИМЕ
currentyear = ТЕКУЩАГОДИНА
currenttime = ТЕКУЩОВРЕМЕ
currenthour = ТЕКУЩЧАС
numberofpages = БРОЙСТРАНИЦИ
numberofarticles = БРОЙСТАТИИ
numberoffiles = БРОЙФАЙЛОВЕ
numberofusers = БРОЙПОТРЕБИТЕЛИ
numberofactiveusers = БРОЙАКТИВНИПОТРЕБИТЕЛИ
numberofedits = БРОЙРЕДАКЦИИ
numberofviews = БРОЙПРЕГЛЕДИ
pagename = СТРАНИЦА
pagenamee = СТРАНИЦАИ
namespace = ИМЕННОПРОСТРАНСТВО
namespacee = ИМЕННОПРОСТРАНСТВОИ
fullpagename = ПЪЛНОИМЕ_СТРАНИЦА
fullpagenamee = ПЪЛНОИМЕ_СТРАНИЦАИ
subpagename = ИМЕ_ПОДСТРАНИЦА
subpagenamee = ИМЕ_ПОДСТРАНИЦАИ
talkpagename = ИМЕ_БЕСЕДА
talkpagenamee = ИМЕ_БЕСЕДАИ
msg = СЪОБЩ:
subst = ЗАМЕСТ:
msgnw = СЪОБЩБУ:
img_thumbnail = мини
img_manualthumb = мини=$1
img_right = вдясно, дясно, д
img_left = вляво, ляво, л
img_none = н
img_width = $1пкс, $1п
img_center = център, центр, ц
img_framed = рамка, врамка
img_frameless = безрамка
img_border = ръб, контур
int = ВЪТР:
sitename = ИМЕНАСАЙТА
ns = ИП:
localurl = ЛОКАЛЕНАДРЕС:
localurle = ЛОКАЛЕНАДРЕСИ:
server = СЪРВЪР
servername = ИМЕНАСЪРВЪРА
scriptpath = ПЪТДОСКРИПТА
grammar = ГРАМАТИКА:
gender = ПОЛ:
currentweek = ТЕКУЩАСЕДМИЦА
currentdow = ТЕКУЩ_ДЕН_ОТ_СЕДМИЦАТА
revisionid = ИД_НА_ВЕРСИЯТА
revisionday = ДЕН_НА_ВЕРСИЯТА
revisionday2 = ДЕН_НА_ВЕРСИЯТА2
revisionmonth = МЕСЕЦ_НА_ВЕРСИЯТА
revisionyear = ГОДИНА_НА_ВЕРСИЯТА
plural = МН_ЧИСЛО:
fullurl = ПЪЛЕН_АДРЕС:
fullurle = ПЪЛЕН_АДРЕСИ:
lcfirst = МБПЪРВА:
ucfirst = ГБПЪРВА:
lc = МБ:
uc = ГБ:
raw = НЕОБРАБ:
displaytitle = ПОКАЗВ_ЗАГЛАВИЕ
newsectionlink = __ВРЪЗКА_ЗА_НОВ_РАЗДЕЛ__
numberofadmins = БРОЙАДМИНИСТРАТОРИ
defaultsort = СОРТКАТ:
hiddencat = __СКРИТАКАТЕГОРИЯ__
index = __ИНДЕКСИРАНЕ__
noindex = __БЕЗИНДЕКСИРАНЕ__
subpages = подстраници