Mifos:X-label.input.recalculateInterest/ne

From translatewiki.net

नया सर्तहरू अनुसार ब्याज दर पुनः गणना गर्नुहोस