Mifos:X-label.mustbenumeric/ne

From translatewiki.net

संख्यानै हुन अनिवार्य