Mifos:X-label.systemdefinedcodedeletefailed/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Hệ thống xã định giá trị mã không thể bị xóa