Mifos:X-label.tooltip.isBaseLendingRate/tr

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Bu değişken faiz oranı şemasının kuruluş için temel borç verme faiz oranı olarak kabul edilip edilmeyeceğini kontrol edin