Mifos:X-label.tooltip.loanproduct.numerofrepaymentcyclevariations/nl

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Deze velden worden gebruikt om het minimum, het standaard en het maximum aantal aflossingen te definiëren dat is toegestaan voor het leningproduct op basis van de uitleencyclus.