Mifos:X-label.tooltip.loanproduct.productname/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Tên sản phẩm là một định danh duy nhất cho các sản phẩm cho vay.