Mifos:X-validation.msg.GLAccount.name.exceeds.max.length/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Tên tài khoản không thể hơn {{params [0] .value}} ký tự.