Mifos:X-validation.msg.charge.name.exceeds.max.length/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Tên không được vượt quá {{params[0].value}} ký tự.