Osm:Oauth clients.show.requests/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới: