Osm:Preset tip/vi

    From translatewiki.net

    Chọn bộ thẻ có sẵn để miêu tả $1