Osm:Reports.new.categories.diary entry.threat label/bg

    From translatewiki.net

    Този запис от дневник съдържа заплаха