Osm:Site.copyright.legal babble.trademarks 1 html/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.