Osm:Site.welcome.add a note.paragraph 1 html/mr

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

जर आपणास काही छोटेसेच ठिक करुन हवे आहे व आपल्यापाशी प्रवेशाचा व संपादन शिकण्यास वेळ नाही

तर एक टिप्पणी जोडणे सोपे आहे.