افزودن فضای نام با حروف عربی ک و ی برای ویکی‌فا

Jump to navigation Jump to search

افزودن فضای نام با حروف عربی ک و ی برای ویکی‌فا

سلام من در باگزیلا یک درخواست دادم تا برای ویکی‌فا فضای نام به حروف عربی هم اضافه کنند یکی از دولوپرهای باگزیلا گفت در ویکی‌ترانسلیت انجام دهید. کجا باید این کار را کرد؟ https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=30743

Reza161515:27, 5 September 2011