Ordliste for mye brukte ord og uttrykk

Fragment of a discussion from Portal talk:Nb
Jump to navigation Jump to search

Den virker smart! Den vil jeg tro kan gjøre det mye lettere å løse problemet. Jeg har aktivert den. Én tilbakemelding etter en rask prøvetur:

En del sammensatte ord på norsk har opphav i to eller flere ord på engelsk. Et konkret eksempel er «Query Builder». Så vidt jeg har fått med meg er det brukt «spørringsbyggeren» på norsk. Det ser ikke ut til å være mulig å kombinere to ord for å oppgi en oversettelse. Jeg tvinges til å oversette «Query» og «Builder» hver for seg. Det vil sikkert være en del slike tilfeller vil jeg tro.

Abuluntu (talk)20:41, 29 November 2021

Joda, det går fint an å ha begreper som består av flere ord, men jeg kan kanskje gjøre det tydeligere at det er mulig. Hvis du trykker på legg til definisjon for «query», så trykker du bakovertasten i aliasfeltet og skriver inn «query builder» (og helst flertall, «query builders»), så blir den lagt inn. :)

Jon Harald Søby (talk)21:34, 29 November 2021

OK! Da er jeg utrustet til å få mer ut av verktøyet😆

Abuluntu (talk)14:45, 30 November 2021