Ordliste for mye brukte ord og uttrykk

Fragment of a discussion from Portal talk:Nb
Jump to navigation Jump to search

Joda, det går fint an å ha begreper som består av flere ord, men jeg kan kanskje gjøre det tydeligere at det er mulig. Hvis du trykker på legg til definisjon for «query», så trykker du bakovertasten i aliasfeltet og skriver inn «query builder» (og helst flertall, «query builders»), så blir den lagt inn. :)

Jon Harald Søby (talk)21:34, 29 November 2021

OK! Da er jeg utrustet til å få mer ut av verktøyet😆

Abuluntu (talk)14:45, 30 November 2021