תודה

Jump to navigation Jump to search

אני מודה לך על עריכתך זו, כמו על ההסבר שנלווה לה.

דגש חזק - talk21:55, 18 April 2020

בבקשה.

אם אתה בכל זאת רוצה הסבר נוסף, אז הצורה „הזאת” נפוצה הרבה יותר בעברית בכל סוגי הטקסטים ובכל התקופות, ואין שום סיבה להחליף אותה ב„הזו”.

Amir E. Aharoni (talk)06:26, 19 April 2020