Stop harassing me!

Fragment of a discussion from User talk:Amire80
Jump to navigation Jump to search

יש כמה דרכים להציע שינוי בהודעה באנגלית:

  • לשלוח תיקון קוד מנומק ישר לגריט. ר' mw:Gerrit.
  • להציע בדף Support כאן.
  • לפתוח באג בפבריקטור באופן חצי־אוטומתי באמצעות לחיצה על קישור „בקשת מידע נוסף” שמופיעה מתחת לתיעוד ההודעות.
  • לפתוח באג בפבריקטור באופן ידני.
  • לבקש ממני :)
Amir E. Aharoni (talk)12:27, 11 June 2020
  • לגבי מדיה ויקי: לא הבנתי באיזה דף פונים לתיקוני קוד. הדף שקישרת נראה כמ תבנית:ברוך בואך – יותר מדי קישורים, אבל הולכים בו לאיבוד.
  • לגבי פבריקטור: אין לי חשבון שם.

הכי טוב אם תפתח פנייה במדיה ויקי ותתייג אותי. כך אראה איפה הדף ואיך פונים. תודה,

דגש חזק - talk15:33, 11 June 2020

כן יש לך חשבון בפבריקטור. זה אותו חשבון כמו בוויקיפדיה. לחץ „Log in” למעלה ואז „Log In or Register / MediaWiki” בתחתית הדף, ועקוב אחר ההוראות. תעשה את זה בכל מקרה, זה שימושי.

לצורך המקרה המסוים הזה זה לא משנה, אני פשוט אבדוק את הנושא כבר בעצמי.

Amir E. Aharoni (talk)19:28, 11 June 2020

OK. בעניין המגדריות – אני שוקל לטפל בזה מקומית בוויקיפדיה העברית. אין סיבה שמישהו או מישהי שביקשו בהגדרות להשתמש בלשון לא תלוית מגדר יקבלו התייחסות זכרית (הצטרף לפני X ימים, העביר את הדף, חסם את, מחק את וכן על זה הדרך).

דגש חזק - talk19:50, 13 June 2020

דון בזה במזנון קודם, כי אחרת יתחילו שם מלחמות שחזורים בין מפעילים, וזה לא טוב.

המדיניות פה מבוססת על דיונים ארוכים מאוד שהיו מזמן בוויקיפדיה ולא על דברים שרותם ואני המצאנו סתם. אם אתה מוצא לזה פתרון טוב שמוסכם על כולם בוויקיפדיה עברית, אפשר ליישם אותו גם פה.

Amir E. Aharoni (talk)20:21, 13 June 2020