ושוב הגבהה

Jump to navigation Jump to search

ושוב הגבהה

השינוי הזה ממש לא נחוץ.

הורדת ה' הידיעה לא תורמת להבנה, אלא רק מגביהה ללא צורך. (או שלדעתך היא כן תורמת להבנה?)

אני ממש ממליץ להתרכז בדברים חשובים יותר. למשל, החלפת רבים במגדר ניטרלי (איפה שאפשר) תורמת להבנה הרבה יותר.

Amir E. Aharoni (talk)12:46, 4 October 2014
בסדר.
Guycn2 (talk)12:48, 4 October 2014