הודעות שלא צריך לתרגם

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

אין בעיה לערוך ומקסימום אוכל למחוק ולהכניס את התיקונים (רק כדאי להשתדל להימנע מכך ולא לערוך הרבה כאלה), רק אין לתרגם הודעות חדשות של ה-core כי זה יוצר כפל עבודה. ההודעה שרשמת שייכת להרחבה. אפשר להבדיל בין הסוגים כשמחפשים הודעות לתרגומים חדשים, כי אז הן ממוינות לפי קבוצות.

בנוסף, לראשית הודעה השייכת להרחבה מצורף ברוב המקרים שם ההרחבה או קיצור שלו.

rotemlissTalk19:14, 4 April 2010
Edited by another user.
Last edit: 22:21, 28 April 2011

אז זהו, שלפעמים אני מחפש שגיאות נפוצות ומתקן אותן. ככה הגעתי ל־MediaWiki:Userrights-groups-help/he. איך הייתי יכול לדעת אם היא שייכת ל־core או להרחבה?

Amir E. Aharoni19:18, 4 April 2010

עריכת ההודעה לא גורמת לנזק. אין בעיה לעשות זאת בדרך זו, בהנחה שהשגיאה לא נפוצה ב-core. אפשר לבדוק בקובץ MessagesHe.php האם ההודעה שייכת ל-core.

rotemlissTalk09:41, 5 April 2010

זה כבר ברור יותר. תודה.

Amir E. Aharoni09:45, 5 April 2010